Ankara Tercüme

Her meslek grubunun mutlaka farklı kaynaklardan edineceği bilgiler bulunmakta ve statüleri gereği kendilerini geliştirebilmek için bu kaynakları amacına uygun bir şekilde kullanmaları gerekli olmaktadır. Ankara tercüme, bu alanda farklı statülerde çalışan herkes için çok önemli hizmetler sunmakta ve yazılı-sözlü çevirilerle tüm ihtiyaçlara profesyonel destekler sunmaktadır.

Sadece meslekler alanında değil, ikili ilişkilerden ticari ilişkilere kadar pek çok platformda incelikleri ile yabancı dil kullanımı her zaman çok mümkün olmadığı için tercüme büroları tarafından sağlanacak profesyonel destek çok önemlidir. Özellikle resmi işlemlerde çok daha hayati bir öneme sahip olan çeviriler; mahkeme kararlarında, firmalar arasındaki sözleşmelerde kişilere kar ettirecek özelliklerde olacaktır.

Tercüme bürolarının hizmetleri arasında Noter onaylı, yeminli, apostil, ticari, teknik, hukuki, tıbbi, medikal, deşifre, akademik gibi başlıklar bulunmaktadır. Her başlık altında hizmet veren tercümanlar konunun uzmanı olmakta ve yapılacak tercümelerde terimsel anlamlarla yazılar esas anlamına en yakın özelliklerde çevrilmektedir. Bu özelliğe sahip çevirilere sahip bireyler alınan hizmetlerden yüksek oranlarda istifade edebileceklerdir. Ankara tercüme büroları bu alanda hizmet veren uzman ekibi ile her başlık altında yüksek fayda sunmayı hedeflemektedir. Bu alanda bireylere sunulan en önemli garanti noter onaylı tercümelerin yapılmasıdır. Şirket faaliyetleri belgeleri, imza sirküleri, nüfus cüzdanı, hastane raporları, uluslararası sözleşmeler gibi pek çok alanda noterden tasdik alınan hizmetler yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Verilen hizmetlerde tercümesi yapılan bilgi ya da belge iki nüsha olarak hazırlanmakta, tercümanın imzası bulunan bu iki belgede notere gider, birini noter kendisi arşivler birini tasdikleyerek müşteri ulaştırılır. Çeviri alanında tercümanlar en çok İngilizce üzerinden tercümeler yapsa da İtalyanca, Almanca, Japonca, Rusça, Arapça, Yunanca gibi daha pek çok dil üzerinden de tercümeler yapılmaktadır. Hatta eski dillerden olan Osmanlıca, İbranice, Farsça gibi dillere aitte noter tasdikli hizmetler sunulmaktadır. Bu alanda özellikle resmi evraklar yasal sorumluluk oluşturmakta bu nedenle yapılan tercümelerin yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekli olmaktadır. Kaynak dil ve hedef dil arasındaki çevirilerde riske girmemek için yeminli tercümanlar tarafından noter tasdikli olarak yapılan tercümelerle kişilerin bağlayıcılıkları kalmamakta ve riske girmeden resmi işler çok pratik bir şekilde halledilmiş olmaktadır.

Bazı belgelerde ise özellikle Apostil tercüme hizmetleri gerekli olmakta, Ankara tercüme hizmetleri arasında verilen bu seçenek ile yurt dışında kullanılacak evraklarda da noter tasdikli sorunsuz kullanımlar orta çıkmaktadır. Nüfus cüzdanı, mahkeme kararları, imza sirküleri, denklik belgesi gibi seçeneklerin yurt dışında kullanılabilmesi için önce noter tasdikli olması, sonra da valilik gibi yetkili mercilerce Apostil hale getirilmesi gerekli olmaktadır.  6 Ekim 1961 tarihinde yapılan Lahey anlaşması gereğinde farklı ülkelerde bu evrakların resmi belge olarak kullanılabilmesi için yetkili makamlarca belgelerin onaylanması gereklidir. Tercüme alanında yeminli tercümanların noter tasdikli hizmetleri ile her alanda sorunsuz hizmetler alabilme mümkün olacaktır.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Bir cevap yazın

WhatsApp ile Hızlı Teklif Almak için Tıklayın